ลักษณะการแสดงผล
Output voltage
Input voltage
Output frequency
Display brightness
Timer off
Shutdown report